zadzwoń do nas +48 572 534 233

Prawdziwa Włoska Restauracja
Zapraszamy na przygodę z włoskimi smakami

Ponieważ menu jest takie jak na włoską kuchnię przystało: lekkie, obfitujące w owoce morza, pięknie wyglądające i smakowite sałaty oraz pizza na cienkim cieście.
Można odnaleźć tu prawdziwe włoskie smaki: 
makarony według włoskich receptur, najrozmaitsze 
wędliny i seryoliwy tłoczone z oliwek pierwszej jakości. Dania przy­go­to­wu­je­my z ory­gi­nal­nych pro­duk­tów spro­wa­dza­nych wprost ze sło­necz­nej Ita­lii dzię­ki cze­mu na­sza ofer­ta jest wręcz uni­ka­to­wa.
Szef kuch­ni z ogrom­nym do­świad­cze­niem w dzie­dzi­nie tra­dy­cyj­nej wło­skiej kuch­ni gwa­ran­tu­je do­sko­na­łą ja­kość i ory­gi­nal­ność po­traw.